fbpx

Regulamin

 1. Sklep internetowy powerbody43300.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Power Body Katarzyna Karlewicz-Pszczółka z siedzibą znajdująca się przy ul.Cechowej 27 43-300 Bielsko-Biała NIP: 547-189-15-73 Regon: 072729950

Oferta

 1. Produkty, które Power Body prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Power Body zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad. Power Body dołoży wszelkich starań aby prezentowane opisy i zdjęcia oraz dostępność przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, lecz mają one jedynie charakter poglądowy i mogą delikatnie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, oraz faktyczną dostępnością towarów.
 2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto i podane są w złotych polskich. Cena staje się wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w zamówieniu i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

Zmówienie i zapłata

 1. Zamówienia ze sklepu powerbody43300.pl można składać na kilka sposobów
  a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.powerbody43300.pl
  b) telefonicznie pod numerami telefonów 790511001, 660444441
  c) poprzez Facebook

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 1. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.
 2. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane w tym numer NIP. W przeciwnym wypadku konsument otrzymuje automatycznie paragon fiskalny. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.
 3. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia. Sposób dostawy jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.
 4. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.
 5. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.
 6. Akceptowane formy płatności to:
  a) przelewem na numer konta bankowego:

PKO

55 1020 1390 0000 6102 0446 8302

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :


b) płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie Power Body
c) płatność za pomocą platformy przelewy24.pl

 1. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

Realizacja zamówień i wysyłka towaru

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy regulamin, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.
 2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji klient będzie informowany przez sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.
 4. W zamówieniach, w których kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Power Body.
 5. Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail czy sms
 6. W chwili zawarcia umowy kupna ze sprzedającym klient zobowiązuje się do jej przestrzegania. W przypadku nie odebrania przesyłki z zakupionym towarem, Klienta nadal obowiązuje zawarta umowa a dodatkowo zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru i jego ewentualnej powtórnej wysyłki.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.
 2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie powerbody43300.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: powerbody43300@gmail.com lub adres korespondencyjny Power Body.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Power Body zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę.Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.
 2. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.
 3. Towar należy odesłać na adres Power Body ul.Cechowa 27 43-300 Bielsko-Biała

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

Gwarancje i reklamacje

 1. Power Body oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej powerbody43300.pl
 2. Power Body jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres powerbody43300@gmail.com. Firma Power Body jest zobowiązana się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 15 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 4. Power Body podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firmę Power Body znajdują się w zakładce Polityka prywatności
 2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

Roszczenia sporne

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Power Body a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Power Body a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Power Body.
 3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z Power Body w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów na jakie Power Body wyrazi zgodę w pismach obsługi reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Bezpieczeństwo zakupów

Power Body dokłada wszelkich starań, aby Klient dokonujący u nas zakupów posiadał pewność bezpieczeństwa dotyczącą zarówno jakości towarów, które kupuje oraz zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej.

Sprzedajemy tylko produkty wysokiej jakości renomowanych producentów. Każdy produkt pochodzi z legalnej polskiej lub europejskiej dystrybucji, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Nigdy nie otwieramy produktów jakie do Ciebie trafiają. W razie wykrycia takiego procederu bądź wątpliwości co do szczelności opakowania prosimy o kontakt.

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa dostawy do klienta.

Współpracujemy tylko z wyspecjalizowanymi firmami kurierskimi z doświadczeniem, które gwarantują bezpieczną dostawę paczki. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia paczki , prosimy o nieodbierania przesyłki! Należy spisać protokół szkody/uszkodzenia paczki w obecności kuriera. Następnie paczka wróci do nas, a protokół umożliwi nam reklamację uszkodzonej przesyłki. Tylko w taki sposób możemy wysłać do Ciebie kolejną paczkę w sposób natychmiastowy po otrzymaniu zwrotu przesyłki która została uszkodzona lub okradziona (pod warunkiem posiadania wysłanego wcześniej towaru na stanie). Zapamiętaj odbierając uszkodzoną w sposób widoczny i wzbudzający podejrzenia (np: brak taśmy firmowej, dziury) paczkę bez spisania protokołu szkody, narazisz się na ryzyko nieuznania reklamacji przez firmę kurierską. Pamiętaj o tym fakcie, uznanie protokołu szkody jest podstawą do Twojego pełnego zadowolenia z transakcji w sklepie powerbody43300.pl

Power Body